English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٧
 

 نام و نام خانوادگی: دکتر ماشاالله نادر

سمت : سرپرست شبکه بهداشت و درمان پیرانشهر