English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ١٤ آذر ١٤٠٢
 

 نام و نام خانوادگی: مهندس قرنی امین عشایری

سمت : رییس مرکز بهداشت پیرانشهر

شماره تماس : 44224080-044 داخلی 215