English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ١٣ بهمن ١٤٠١
 

 نام و نام خانوادگی: مهندس قرنی امین عشایری

سمت : رییس مرکز بهداشت پیرانشهر

شماره تماس : 44224080-044 داخلی 216