English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ٢٠ آذر ١٤٠٢
 

 نام و نام خانوادگی: دکتر محمد حسینی

سمت : سرپرست شبکه بهداشت و درمان پیرانشهر

شماره تماس : 44224080-044 داخلی 208