برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
لیست اخبار صفحه :1
بازدید فرماندار پیرانشهر به همراه هئیت همراه از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی،صنوف و فروشگاه های‌مواد غذایی سطح شهر پیرانشهر
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان پیرانشهر

بازدید فرماندار پیرانشهر به همراه هئیت همراه از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی،صنوف و فروشگاه های‌مواد غذایی سطح شهر پیرانشهر

در راستای برنامه های سلامت نوروزی فرماندار پیرانشهر به همراه هئیت همراه از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی،صنوف و فروشگاه های‌مواد غذایی سطح شهر پیرانشهر بازدید کرد.

پـلمپ دو واحـد صـنفی، نان روغنی در راسـتای عـدم رعـایت قـانون ماده ۱۳ مـواد خــوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان پیرانشهر

پـلمپ دو واحـد صـنفی، نان روغنی در راسـتای عـدم رعـایت قـانون ماده ۱۳ مـواد خــوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

در راستای برنامه های سلامت نوروزی کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت دوشنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۲ دو کارگاه نان روغنی در شهرستان پیرانشهر را بدلیل عدم رعایت قوانین و مقررات بهداشتی و استفاده از مواد غیر بهداشتی و عدم بهسازی و بهداشتی محل کار پلمپ کردند.

بازدید از مـدارس و امـاکن اسـکان مــسافران نـوروزی  شهــرستان پیرانشهر
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان پیرانشهر

بازدید از مـدارس و امـاکن اسـکان مــسافران نـوروزی شهــرستان پیرانشهر

کارشناسان واحد سلامت محیط و کار مرکز بهداشت با همراهی کارشناس سلامت آموزش و پرورش از مدارس منتخب جهت اسکان مسافران نوروزی در شهرستان پیرانشهر بازدید کردند.

بازدید و پایش کارشناسان سلامت محیط و کار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی از شهرستان پیرانشهر
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان پیرانشهر

بازدید و پایش کارشناسان سلامت محیط و کار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی از شهرستان پیرانشهر

کارشناسان سلامت محیط و کار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی از شهرستان پیرانشهر در راستای نحوه اجرای برنامه سلامت نوروزی بازدید کردند.

برگزاری جلسه هماهنگی برون بخشی برنامه های سلامت نوروزی در محل شبکه بهداشت و درمان پیرانشهر
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان پیرانشهر

برگزاری جلسه هماهنگی برون بخشی برنامه های سلامت نوروزی در محل شبکه بهداشت و درمان پیرانشهر

در راستای هماهنگی برنامه سلامت نوروزی و ماه مبارک رمضان، جلسه هماهنگی برون بخشی با حضور ریاست مرکز بهداشت، رئیس تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در شبکه بهداشت و درمان پیرانشهر برگزار شد.

آغاز برنامه تشدید بازرسی سلامت محیط و کار کارشناسان مرکز بهداشت پیرانشهر به مناسبت نوروز ۱۴۰۳
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان پیرانشهر

آغاز برنامه تشدید بازرسی سلامت محیط و کار کارشناسان مرکز بهداشت پیرانشهر به مناسبت نوروز ۱۴۰۳

در راستای کنترل و نظارت بر اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی در ایام نوروز و ماه مبارک رمضان، برنامه سلامت نوروزی واحد سلامت محیط و کار از ۱۵ اسفند شروع و تا ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ ادامه دارد.

تنظیمات قالب