شبکه بهداشت و درمان شهرستان پیرانشهر

دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

نام و نام خانوادگی: فاروق امین عشایری

سمت:  مسئول امین اموال شبکه و بیمارستان امام خمینی(ره) و بیمارستان قاسم سلیمانی

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب