شبکه بهداشت و درمان شهرستان پیرانشهر

دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

نام و نام خانوادگی:حسن عبداله پور                                                          

سمت: کارشناس مسؤل انفورماتیک        

مدرک تحصیلی:  کارشناسی

رشته تحصیلی: مهندسی نرم افزار

تلفن تماس: 04444224080

داخلی: 206

 

نام و نام خانوادگی: ناصر احمدی                                            

سمت: کارشناس فناوری اطلاعات      

مدرک تحصیلی:  کارشناسی

رشته تحصیلی: مهندسی نرم افزار

تلفن تماس: 04444224080

داخلی: 206

 

شرح وظایف:

  • نظارت بر نحوه جمع آوری و ثبت اطلاعات اماری در مراکز، خانه ها و پایگاههای بهداشت تحت پوشش
  • اموزش و توانمندسازی پرسنل در زمینه آمار بر اساس نیازسنجی
  • جمع آوری، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات نظام سلامت
  • رسیدگی و تهیه، نظارت و ارائه بموقع گزارشات ادواری حاوی اطلاعات، آمار و شاخصهای خدمات بهداشتی-درمانی و پسخوراند به مراکز تابعه
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب