برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

نام و نام خانوادگی : طاهر استاد علی

 

سمت: کارشناس کنترل مواد غذایی

شماره تلفن مستقیم:04444224920

شماره تلفن داخلی : 250 - 04444224080 

شرح وظایف واحد نظارت بر مواد غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی :

 • کنترل و نظارت بر واحدهای تولیدی مواد غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی و ظروف بسته بندی از بدو تاسیس تا تولید و عرضه محصول
 • کنترل و نظارت بر کالاهای غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی که از طریق مرزها وارد کشور میگردندو صدور مجوز ترخیص آنها
 •  کنترل و نظارت بر کالاهای غذایی ، آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی که از کشور خارج می گردند و انجام تمهیدات لازم جهت صدور گواهی بهداشتی آنها
 • انجام اقدامات لازم جهت صدور پروانه بهره برداری ،مسول فنی و ساخت واحدهای تولید مواد غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی
 • صدور شناسه نظارت برای واحدهای کارگاهی تولید مواد غذایی و آشامیدنی
 • نظارت بر اجرای ماده 11 قانون مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی
 • ارتقاء توان علمی و حرفه ای مسولین فنی در انجام وظایف
 • کنترل و بهبود شرایط تولید فراورده های غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی از طریق نظارت مستمر بر واحدهای تولیدی شهرستان
 • کنترل و بهبود شرایط تولید ظروف و مواد بسته بندی
 • اعلام قوانین و ظوابط فنی و بهداشتی به متقاضیان تاسیس واحدهای تولیدی و رعایت قوانین و ظوابط مربوطه در هنگام صدور پروانه های بهداشتی
 • برخورد قانونی با افراد و واحدهای متخلف در امر تولید مواد غذایی و بهداشتی و همکاری با مراجع قضایی و انتظامی در هنگام بروز تخلف احتمالی
 • رسیدگی به شکایات واصله از مواد غذایی و بهداشتی تولید کارخانجات شهرستان و ارجاع نتیجه به مبادی زیربط و پیگیری شکایات واصله از مواد تولیدی خارج از شهرستان از طریق مراجع ذیصلاح
 • همکاری و مشارکت با سایر ادارات در زمینه اجرای طرح های مرتبط با مواد غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی
 • در مراکز تولیدی هدایت و تشویق واحدهای تولیدی در تطابق با قوانین HACCP-GMP-GHP و همکاریهای لازم در زمینه اخذ گواهی نامه های فوق
 • ارتقاء سطح علمی و توانمند سازی مسولین فنی واحدهای تولیدی در انجام شرح وظایف
 • جمع آوری ، طبقه بندی ، تجزیه و تحلیل اطلاعات دریافتی درخصوص میزان فعالیت کارخانجات و ارسال گزارشات لازم به معاونت غذا و دارو
 • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب