برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

نام و نام خانوادگی: آزیزه احمدپور

سمت: مسئول کارگزینی

 

شرح وظایف:

 • مطالعه و بررسی قوانین و مقررات اداری و استخدامی
 • سرپرستی و نظارت بر انجام مکاتبات اداری
 • بررسی حضوری از واحدهای تابعه و تجزیه عملکرد و ارائه گزارش به مراجع زیربط
 • رسیدگی به امور مربوط به حقوق و مزایای کارکنان

 

نام و نام خانوادگی: جلال سلطانی پور

سمت: کارگزین

 

شرح وظایف:

 • انجام امور مربوط به طبقه و رتبه
 • بررسی و تایید احکام پرسنلی
 • انجام تبدیل وضیت همکاران
 • انجام نامه نگاری تخصصی

 

نام و نام خانوادگی: حسین مصری

سمت: کارگزین

 

شرح وظایف:

 • گواهی کارکرد پرسنلی
 • زدن احکام پرسنلی
 • گرفتن مدارک نیروهای جدید الورود

 

 

نام و نام خانوادگی: سیران ابراهیمی

سمت:کارگزین

 

شرح وظایف:

 • امور مرخخصیها و ماموریتها
 • انجام امورات سامانه کارآمد

 

نام و نام خانوادگی: سهیلا سعیدیان

سمت: کارگزین

شرح وظایف:

 • بایگانی
 • امورات بازنشستگی
 • امورات ارزشیابی

 

نام و نام خانوادگی: کامیار قریشی

سمت: کارگزین

شرح وظایف:

 •      ثبت مرخصی های نیروهای پرسنلی
 •         تبدیل وضعیت ایثارگران
 •         انجام امورات به تایمکس
 •  
 • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب